LOKALITA:
PIEŠŤANY
SLOVENSKO
EUROPA

INESTOR
BLUE WAVE
DEVELOPMENT s.r.o.

MIEROVÁ 83
821 05 BRATISLAVA

ARICHTEKT:
SPDe s.ro.
LOCATION:
PIEŠŤANY
SLOVAKIA
EUROPE

DEVELOPER:
BLUE WAVE
DEVELOPMENT Ltd.

MIEROVÁ 83
821 05 BRATISLAVA

ARICHTEKT:
SPDe s.ro.


O projekte

Komplex je situovaný v príjemnom prostredí okolia rieky Váh v rekreačnom stredisku Sĺňava, ktoré sa nachádza v atraktívnej lokalite, Piešťanskej miestnej časti Banka. Toto prostredie, ktoré bolo už v minulosti používané ako rekreačná zóna, je predurčené na vznik oddychového a relaxačného centra s možnosťou využitia daností prostredia. Predmetná parcela sa nachádza v areáli bývalého autocampu, ktorý je napojený na cestnú sieť – cesta Piešťany-Hlohovec. Funkcie rekreácie, cestovného ruchu, prechodného ubytovania, bývania s občianskou vybavenosťou vyplývajú z platného Územného plánu. Tieto funkcie majú regionálny a nadregionálny význam, čo sa prejavuje aj v architektonickom stvárnení komplexu. Napojenie na dopravnú infraštruktúru je optimálne – letisko Piešťany, diaľnica a železničný koridor Bratislava-Žilina, uvažovaný obchvat Piešťany, riečna doprava. Zároveň však napriek hustote dopravných napojení lokalita spĺňa aj najprísnejšie požiadavky kľudného prírodného prostredia.

Návrh z urbanistického hľadiska pôvodný areál autocampu rozdeľuje na dve základné funkcie: - apartmánový dom BLUE WAVE APARTMENTS a depandance BLUE WAVE. Tieto časti sú zároveň dvoma etapami celkového riešenia.


Ietapa.jpg, 38 kB IIetapa.jpg, 30 kB
popis.jpg, 39 kB

baner_cestanakamzik.gif, 62 kB